You are here
Home > Future Events > aždoroční pochod na památku Charlese I – popraveného 30. ledna 1649

aždoroční pochod na památku Charlese I – popraveného 30. ledna 1649

Vojáci, které zde dnes vidíte, jsou všichni členy královské armády, královské části společnosti pro anglickou občanskou válku, tato společnost existuje k historickým rekonstrukcím bitev krále Charlese I. a parlamentu v letech 1642–1649. Je tragické, že Charles byl nakonec poražen a po zadržení a soudním řízení byl popravenTato neděle je nejblíže datu jeho mučednictví, 30. ledna 1649. Černá značka na hodinách. nad Horse Guards (koňskými strážemi), ukazující 14,00 hod, značí čas smrti krále.

Dnešní pochod prochází pohřebním průvodem směrem dolů po Mall  na Horse Guards ve stopách poslední cesty Charlesovy poslední cesty. Na Horse Guards  budou bubnovat bubny, proběhne vystavení a požehnání praporu, přísahy loajality králi, ocenění a povýšení členů královské armády. Věnec, který připomíná příšernou vraždu Jeho Veličenstva, je poté  ukázán  celé armádě. Čestná stráž jej pak přenese přes Horse Guards Arch do Banqueting House a položí tam, kde byl vykonán hrozný skutek

Zatímco probíhá kladení věnce, armáda odloží své pohřební šaty a obnoví válečný řád, než se čestná stráž  vrátí zpět do  St James’s Paláce s bubny a s vlajícími prapory.

Odtud se povstalci r.1649 s velkými výkřiky a prohlášením za svého krále odvážili vyjit z města,  aby proti parlamentní armádě bojovali v následujícím roce.

Top